Co by mělo umět 3leté dítě


Tříleté dítě prochází důležitým vývojovým obdobím, kdy se jeho dovednosti a schopnosti rozvíjejí velmi rychle. Je důležité, aby mělo možnost se v tomto období učit a rozvíjet se jak fyzicky, tak i mentálně. Zde jsou některé dovednosti, které by tříleté dítě mělo být schopno:

Rozvoj motoriky

Fyzický rozvoj je klíčový pro tříleté dítě. Mělo by být schopno:

 • Chodit bez pomoci a dobře ovládat schody.
 • Házet míč a chytat ho.
 • Kreslit jednoduché tvary a linky.
 • Oblékat se a svlékat se s minimální pomocí.

Rozvoj jazykových schopností

Tříleté dítě by mělo začínat rozvíjet svou schopnost komunikovat a porozumět slovům. Mělo by být schopno:

 • Mluvit jednoduchými větami a složit slova do větších celků.
 • Porozumět jednoduchým pokynům a otázkám.
 • Zpívat písničky a říkat básničky.
 • Popsat jednoduché události nebo příběhy.

Rozvoj sociálních dovedností

Je také důležité, aby tříleté dítě začalo rozumět sociálním interakcím a učilo se spolupracovat s ostatními. Mělo by být schopno:

 • Sdílet hračky a komunikovat s ostatními dětmi.
 • Vyjadřovat své pocity a emoce slovně.
 • Zvládat základní pravidla chování a respektovat ostatní.
 • Rozumět základním konceptům jako je sdílení a vzájemná pomoc.

Rozvoj kognitivních schopností

Kromě motorických a jazykových dovedností je také důležité podporovat rozvoj kognitivních schopností dítěte. Tříleté dítě by mělo být schopno:

 • Rozlišovat barvy, tvary a velikosti.
 • Počítat do tří a začít rozumět pojmům jako je „více“ a „méně“.
 • Poznat základní pojmy jako jsou části těla, zvířata nebo předměty.
 • Řešit jednoduché hádanky a hlavolamy.

Rozvoj sebeobslužných dovedností

Postupně by mělo tříleté dítě začít přebírat větší zodpovědnost za své vlastní potřeby a sebeobslužné činnosti. Mělo by být schopno:

 • Umýt si ruce a obličej samostatně.
 • Používat příbor a stolovat s minimální pomocí.
 • Zvládnout základní hygienické návyky jako je čištění zubů.
 • Přebírat zodpovědnost za své hračky a osobní věci.

Ve třech letech prochází dítě mnoha změnami a výzvami, ale s podporou a povzbuzením ze strany rodičů a pečlivou podporou ve vývoji jeho dovedností může dosáhnout mnoha úspěchů a připravit se na další etapy svého života.

Podpora emocionálního rozvoje

Emocionální stabilita je klíčová pro celkový rozvoj dítěte. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jakým způsobem podporují emocionální aspekty vývoje svého tříletého dítěte. Dítě by mělo být schopno:

 • Vyjadřovat své pocity a emoce a učit se je řídit.
 • Pochopit základní emoce jako je radost, smutek, strach a vztek.
 • Identifikovat pocity u ostatních a projevovat empatii.
 • Vytvářet bezpečné prostředí pro vyjádření emocí bez obav z odsuzování.

Nejčastěji kladené otázky

Otázka Odpověď
Jak mohu podpořit emocionální rozvoj svého dítěte? Je důležité vytvářet bezpečné prostředí pro vyjádření emocí a aktivně naslouchat potřebám a pocitům dítěte.
Jak rozumět emocím svého dítěte? Je vhodné věnovat pozornost nonverbálním signálům a naslouchat tomu, co dítě říká o svých pocitech.

Viz také:

Photo of author

Jiri

Napsat komentář