Co způsobuje hematom v těhotenství


Hematom v těhotenství, známý také jako subchoriální hematom nebo subchoriální krvácení, je stav, který může vyvolat znepokojení a úzkost u těhotných žen. Jedná se o krvácení, které se hromadí mezi děložní stěnou a placentou, což může být způsobeno několika faktory.

Příčiny hematomu v těhotenství

Existuje několik možných příčin hematomu v těhotenství, z nichž některé mohou být spojeny s rizikovými faktory nebo podmínkami matky i plodu. Mezi hlavní příčiny patří:

  • Úraz nebo trauma: Někdy může dojít k hematomu v důsledku úrazu nebo trauma během těhotenství. To může být například pád, náraz nebo jiný druh fyzického stresu.
  • Placenta previa: Pokud je placenta umístěna příliš nízko v děloze, může to zvýšit riziko hematomu.
  • Vysoký krevní tlak: Hypertenze může také způsobit hematom v důsledku zvýšeného tlaku na cévy v děloze.
  • Poranění placenty: Poranění placenty, například při porodu nebo při náhlém pohybu, může vést k výskytu hematomu.

Příznaky hematomu v těhotenství

Příznaky hematomu v těhotenství se mohou lišit v závislosti na velikosti a umístění hematomu. Některé ženy mohou pocítit pouze mírné krvácení, zatímco jiné mohou mít bolesti břicha nebo neobvyklé pocity tlaku v pánevní oblasti.

Diagnóza a léčba

Diagnóza hematomu v těhotenství se obvykle provádí pomocí ultrazvuku a dalších diagnostických metod. Léčba může zahrnovat odpočinek, omezení fyzické aktivity a sledování stavu hematomu. V některých případech může být nutný chirurgický zákrok, zejména pokud dojde k vážnému krvácení nebo ohrožení plodu.

Závěr

Hematom v těhotenství je stav, který může vyvolat úzkost u těhotných žen, ale většinou není příčinou vážného problému. Je důležité hledat lékařskou péči, pokud si žena všimne jakýchkoli neobvyklých příznaků, aby se zajistilo bezpečí jak matky, tak plodu.

Možné komplikace spojené s hematomem v těhotenství

I když většina hematomů v těhotenství nemusí způsobovat vážné problémy, mohou se vyskytnout určité komplikace, zejména v závislosti na velikosti a umístění hematomu. Mezi možné komplikace patří:

Komplikace Popis
Placentální abrupce Tento stav nastává, když se placenta oddělí od dělohy před porodem, což může vést k vážnému krvácení a ohrozit zdraví matky i plodu.
Intrauterinní růstová restrikce Hematom může omezit přísun krve a živin do plodu, což může vést k narušení růstu a vývoje plodu.
Infekce V případě, že hematom není správně léčen nebo pokud se infekce dostane do oblasti, může dojít k závažné infekci jak u matky, tak u plodu.

Prevence hematomů v těhotenství

I když některé příčiny hematomů nelze ovlivnit, existují opatření, která mohou snížit riziko vzniku tohoto stavu. Mezi možné preventivní opatření patří:

  • Zdravá životospráva: Zajištění dostatečného odpočinku, vyvážené stravy a dostatečného příjmu tekutin může pomoci udržet tělo matky i plodu zdravé.
  • Prevence úrazů: Prevence pádů a úrazů může snížit riziko traumatických hematomů během těhotenství.
  • Pravidelné kontroly u lékaře: Pravidelné návštěvy lékaře a dodržování doporučení mohou pomoci odhalit potenciální problémy včas a minimalizovat riziko komplikací.

Viz také:

Photo of author

Daniela

Napsat komentář