Od kdy dávat miminko na bříško

V této diskusi se budeme zabývat otázkou, od kdy je vhodné dávat miminko na bříško a jaký je správný postup v této situaci. Toto téma je pro rodiče novorozenců často zdrojem mnoha otázek a obav, protože bezpečnost jejich dítěte je pro ně prioritou. Zde se podíváme na doporučení odborníků a postupy, které mohou pomoci rodičům v této citlivé fázi péče o dítě.

Novorozenecké období a vývoj dítěte

Je důležité si uvědomit, že novorozenecké období je klíčovou fází ve vývoji dítěte. Bříško je pro novorozence často přirozenou polohou, která jim poskytuje pohodlí a klid. Děti tráví mnoho času spící na bříšku, což může být pro ně i pro rodiče uklidňující.

Od kdy je vhodné dávat miminko na bříško?

Doporučení odborníků se může lišit v závislosti na individuálních potřebách dítěte a jeho zdravotním stavu. Nicméně obecně platí, že dávat miminko na bříško lze začít již od prvních dnů života. Některé zdroje uvádějí, že již od narození mohou být děti na bříšku pod dohledem a v bezpečném prostředí.

Správný postup

Je důležité, aby rodiče dodržovali určité zásady a postupy při dávání miminka na bříško. Patří sem například:

  • Začněte s krátkými obdobími na bříšku a postupně prodlužujte dobu, kterou dítě tráví v této poloze.
  • Dávejte miminko na bříško pouze za bdělého dozoru a v bezpečném prostředí.
  • Nechte dítě na bříšku, dokud se cítí pohodlně a neprojevuje známky nepohodlí.

Důležitost bříška pro vývoj dítěte

Dávání miminka na bříško má mnoho pozitivních vlivů na jeho vývoj. Pomáhá posilovat svalstvo, podporuje lepší zažívání a může předcházet rozvoji ploché hlavičky. Navíc děti, které jsou zvyklé spát na bříšku, mají menší pravděpodobnost syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS).

Závěr

Je tedy vhodné dávat miminko na bříško od prvních dnů života a dodržovat správný postup, který zohledňuje individuální potřeby dítěte. Bezpečnost a pohodlí dítěte by měly být vždy na prvním místě. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo otázky ohledně dávání miminka na bříško, je vhodné se poradit s pediatrem nebo jiným odborníkem.

Prospěch tummy time pro motorický vývoj

Tummy time, tedy čas strávený na bříšku, má zásadní význam pro motorický vývoj dítěte. Kromě posilování svalů v krku a horní části těla, pomáhá i při rozvoji koordinace a vyvážení. Díky této pozici se dítě učí zvedat hlavičku a později i plazit.

Jak často provádět tummy time?

Je doporučeno, aby dítě trávilo čas na bříšku každý den, přičemž se postupně zvyšuje délka tohoto cvičení. Začít lze již od narození, a to několikrát denně po dobu několika minut. S postupem času by se délka měla zvyšovat až na 30 minut denně.

Věk dítěte Doporučená délka tummy time denně
0–3 měsíce 1–5 minut několikrát denně
3–6 měsíců 10–15 minut několikrát denně
6 měsíců a více 30 minut denně

Podpora rozvoje zdravého spánku

Kromě motorického vývoje má tummy time také vliv na spánek dítěte. Děti, které pravidelně tráví čas na bříšku, mají často lepší kvalitu spánku. Tento cvik může pomoci snížit neklid a koliky a přispět k celkovému klidnějšímu spánku.

Viz také:

Photo of author

Jiri

Napsat komentář