Od kdy umí miminko dýchat pusou

Miminka jsou úžasná stvoření, která se neustále vyvíjejí od okamžiku narození. Jedním z důležitých procesů, kterými prochází, je schopnost dýchat. Ovšem, otázka, kdy začínají miminka dýchat pusou, je zajímavá a významná pro rodiče i lékaře.

Okamžik narození

Při narození je dýchání novorozenců primárně nosní, což znamená, že dýchají skrz nos. Jejich dýchací cesty jsou často ještě malé a nezralé, což znamená, že dýchání pusou není v této fázi tak efektivní nebo dokonce možné.

První měsíce života

V prvních měsících života dochází k postupnému rozvoji dýchacího systému dítěte. Během této doby se dýchací cesty rozšiřují a posilují, což pomáhá zlepšit schopnost dýchání pusou. Nicméně, i když je možné, že miminko začne občas dýchat pusou, stále preferuje dýchání skrz nos.

Od půl roku do jednoho roku

V této fázi začíná dítě více experimentovat se svými dýchacími schopnostmi. Může se stát, že začne vědomě dýchat pusou, zejména když pláče nebo při aktivitách, které vyžadují větší fyzickou námahu. Nicméně, nosní dýchání stále zůstává primárním způsobem dýchání.

Od jednoho roku výše

Většina dětí kolem jednoho roku věku již dokáže dýchat pusou bez problémů, kdykoliv je to potřeba. Jejich dýchací systém se stále vyvíjí a posiluje, což zvyšuje efektivitu dýchání pusou. V této fázi je nosní dýchání stále důležité, ale dítě je schopné přepínat mezi oběma způsoby dýchání podle potřeby.

Závěr

Je tedy zřejmé, že schopnost dýchat pusou u miminek prochází postupným vývojem od narození až do prvního roku života. I když je nosní dýchání primárním způsobem dýchání v prvních měsících života, postupně se dýchací systém dítěte vyvíjí tak, aby bylo schopno dýchat pusou bez problémů. Každé dítě je jedinečné a tempo jeho vývoje se může mírně lišit.

Vliv okolního prostředí

Okolní prostředí, ve kterém se miminko nachází, může ovlivnit jeho schopnost dýchat pusou. Například v oblastech s vysokou úrovní znečištění vzduchu může být nosní dýchání komplikované a dýchání pusou se může stát častějším. To může mít důsledky na vývoj dýchacího systému dítěte.

Vliv pasivního kouření

Pasivní kouření může být jedním z faktorů, které ovlivňují dýchání novorozenců. Exponování dítěte kouři může způsobit podráždění dýchacích cest a vést k potížím s nosním dýcháním. To může mít za následek častější používání dýchání pusou.

Faktor Vliv na dýchání pusou
Znečištěný vzduch Ztížení nosního dýchání, zvýšení používání dýchání pusou
Pasivní kouření Podráždění dýchacích cest, častější používání dýchání pusou

Nejčastěji kladené otázky

  • Jak může prostředí ovlivnit dýchání novorozenců?
  • Je pasivní kouření škodlivé pro dýchání miminek?

Viz také:

Photo of author

Ridd

Napsat komentář